03522228242

Ana Sayfa / Hizmetler / Yönetim Danışmanlığı

.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Organizasyonda Yeniden Yapılanma

İş Analizi - Görev Tanımları

İş Değerleme ve Üçretleme

Seçme ve İşe Alma

Performans Yönetim Sistemi

Kariyer Yönetimi

Kurum Kültürünün Belirlenmesi, Geliştirilmesi, Aidiyet duygusunun oluşturulması

Değişim Yönetimi

Eğitim Yönetim Sistemi

Çatışma Yönetimi Uzlaşı Kültürünün KurulmasI

Dinleme Ve Gelen Mesajları Okuma

Ekip ruhu oluşturulması.

 Ekip Çalışması Takim Oluşturma Ve Takim Yönetimi

Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi Değerlendirilmesi

Organizasyon el Stres Yönetimi Doğabilecek Problemlerin Engellenmesi

Problem Çözme Yaklaşımları

Motivasyon Ve İş Tatmini İletişim

Sendikal İlişkiler

Nasıl çalışır :

 • YÖNETİM DANIŞMANI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER
 • Bilsem eğitim danışmanlık, vereceği danışmanlık hizmeti ile insan kaynakları departmanlarını kurmakta veya kurulmuş olan departmanları yapılandırmaktadır.
 • Bu yapılanmanın tamamlanmasından sonra diğer insan kaynakları fonksiyonlarını hayata geçirmektedir.
 • İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ KURULMASI VE YAPILANDIRILMASI
 • İŞ ANALİZLERİNİN, GÖREV TANIMLARININ VE ŞİRKET ORGANİZASYONUNUN YAPILMASIŞİRKET İK PROSEDÜRLERİNİN, TALİMATLARININ, YÖNETMELİKLERİNİN HAZIRLANMASIİNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ VE BELGELERİNİN DENETLENEREK GÜNCEL TUTULMASI PERSONELİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İŞÇİLİK KAYITLARI İÇİN RAPORLAMA SİSTEMİ KURULMASI VE SİSTEMİN KONTROLÜ,
 • MESAİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK SİSTEMİN KURULMASI,
 • YENİ İŞ YASASININ GEREKLİ HALE GETİRDİĞİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NİN KURULMASI,KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI,
 • ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI,
 • İK departmanının kurulması veya yapılandırılarak İK fonksiyonlarının düzenlenmesi,
 • İş analizleri , görev tanımları, organizasyon şeması hazırlanarak şirket organizasyon el kitabının oluşturulması,
 • Prosedür, talimat ve İK yönetmeliklerinin şirket kuralları ve günün şartlarına göre düzenlenmesi,
 • Performans değerlendirme sisteminin kurularak verimliliği arttıracak önlemler ile iş yasalarına ve iş güvence hükümlerine göre yapılanmanın sağlanması,
 • İş mevzuatı ve iş güvencesi hükümlerine göre personel sözleşmelerinin ve belge düzeninin uygun hale getirilmesi,
 • Denetim ve bilgi sistemi için personel ile ilgili yasal yükümlülüklerin ve işçilik kayıtlarının mevzuat açısından ve yönetsel açıdan hazır tutulması için alınması gereken tedbirler ile ilgili raporlama sisteminin kurulması,
 • Kariyer yönetim sisteminin kurulması,
 • İK personelinin seçimi ve eğitilmesi,
 • gibi insan kaynakları yönetimi ile ilgili gerekli sistem, raporlama ve belge düzeninin sağlanarak şirketlerin kurumsal yapıya ulaştırılması hizmetleri verilmektedir.

Hizmet Detayları :

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Genellikle iş danışmanlığı olarak adlandırılan yönetim danışmanlığı, “iş stratejilerinin, kurumsal performanslarının ve operasyonel süreçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kuruluşların (üst düzey) yönetimine danışmanlık ve / veya uygulama hizmetleri” olarak tanımlanır. Yönetim danışmanlığı - disiplinlerdeki büyük çeşitlilik ve danışmanların gerekli kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle - danışmanlık endüstrisindeki en geniş alan ve toplam danışmanlık pazarının% 50 -% 55'ini kapsamaktadır.
 • Yönetim danışmanlık pazarı
 • Dünya çapında yönetim danışmanlık hizmetleri pazarının 130 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir ve toplam küresel danışmanlık pazarının yarısından biraz fazlasını temsil etmektedir. Geçmiş yıllarda, yönetim danışmanlığı harcamaları yılda ortalama% 4'ten fazla büyümüştür, ancak geçmiş yıllarda yüzdeler olgun piyasaların ekonomik toparlanmasına paralel olarak artmıştır. 70 milyar dolar değerinde operasyon danışmanlığı , sektördeki en büyük segmenti oluştururken, İK danışmanlığı ve strateji danışmanlığı 30 milyar doların biraz üzerinde bir değerle aşağı yukarı aynı boyutta.
 • Yönetim danışmanlığını üç hizmet alanının toplamı olarak tanımlar.
 • Strateji danışmanlığı,
 • Organizasyonların yönetimini geliştirmeye odaklanan operasyon danışmanlığı;
 • İK işlevinin sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan beşeri sermaye danışma ve / veya danışmanlık hizmetleri etrafında odaklanan bir bölüm olan İK danışmanlığı.
 • Bir yönetim danışmanı ne yapar?
 • Yönetim danışmanları, diğerlerinin yanı sıra, strateji ve örgütsel konularda tavsiyelerde bulunmak için karar vericiler tarafından görevlendirilir.
 • Örneğin, daha fazla büyüme gerçekleştirmek için yeni bir stratejik plan geliştirmeleri istenebilir veya inovasyon veya maliyet azaltma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere görevlendirilebilir.
 • Önerilen çözümlerin uygulanması da görevlerine aittir ve pratikte danışmanlığın yürütme tarafı yönetim danışmanları için en büyük pazarı oluşturmaktadır. Görevlendirmeler, iş süreçlerinin verimliliğinin artırılması, yeni BT sistemlerinin uygulanması, çekirdek dışı görevlerin dış kaynaklardan temini veya tedarik zincirinin optimize edilmesinden farklı olabilir. Yönetim danışmanları genellikle değişim geçişleri tamamlanana ve yeni çalışma yolları 'her zamanki gibi işin' faaliyetlerinin bir parçası haline gelinceye kadar sürece dahil olur.

Projeler

Diğer Hizmetler

PROGRAMIN AMAÇLARI Bu program ile kursiyerlerin; 1. İtfaiyecilik ile ilgili temel kavramları tanımaları, 2. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları, 3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları, 4.…
Daha Fazla Oku

DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI 1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ 3. BÖLÜM: İHRACAT PROSEDÜRLERİ 4. BÖLÜM: İTHALAT PROSEDÜRLERİ 5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUAT…
Daha Fazla Oku

Kurs İçeriği: Eğitimcilik yetkinlikleri Öğrenme ve öğretme süreçleri Öğrenme teorileri Yetişkin eğitimin özellikleri Eğitim süreci: Eğitim ihtiyaç analizi, eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi, eğitimin değerlendirilmesi, Eğitim planlarının revize edilmesi. Eğitim programlarının…
Daha Fazla Oku

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eğitiminin Ana Başlıkları • Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler • Ön Muhasebe ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler • Ön Muhasebe İşlemlerinin Takibini Yapabilme (Fatura, Stok,…
Daha Fazla Oku

İK EĞİTİMİN YARARLARI İŞLETME AÇISINDAN PERSONEL AÇISINDAN Verimliliği artırır ve / veya verimlilik bilincini yükseltir. Kendine güven ve başarı duygusunu geliştirir. İşçi-İşveren ilişkilerini geliştirir. İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.…
Daha Fazla Oku

EĞİTİMİN İÇERİĞİ • Halkla İlişkiler Temel Kavramı ve Nitelikleri • Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı ve Hedef Kitle • Reklam ve Halkla İlişkiler • Propaganda ve Halkla İlişkiler • Lobicilik ve…
Daha Fazla Oku

Katılımcı Profili: Genellikle beyaz yaka personellerin( planlama, üretim, kalite kontrol ve muhasebe, finans) tercih ettiği bu programa, kariyerinde daha ileriyi hedefleyen, Excel ile rapor hazırlarken günlerce uğraşarak zaman kaybeden ve…
Daha Fazla Oku

Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’deyerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program…
Daha Fazla Oku

1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır: Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru…
Daha Fazla Oku

Önemli Hususlar Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki…
Daha Fazla Oku

Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık)Eğitimi Emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Bir işyerinde düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak ev, arsa, dükkan…
Daha Fazla Oku